رياست محترم هيات فوتبال شهرستان قوچان
با سلام

  بدينوسيله با عنايت به برگزاري مسابقات نونهالان استان نظر تيمهاي شركت كننده در مسابقات را به موارد زير معطوف مي دارد.

1- ميزبان شهرستان كاشمر ( ورود عصر روز سه شنبه 95/05/12 ) - تلفن هماهنگي آقاي كرمانيان 09153322056

تيمهاي شركت كننده عبارتند از: 1- كاشمر 2- نيشابور (آراد) 3- قوچان 4- خليل آباد 5- گناباد (فولاد) 6- ذوب آهن مشهد 7- مدرسه فوتبال ميثاقيان مشهد 8- علم و اخلاق مشهد 9- پديده مشهد 10- آرامش 11- ابومسلم ثامن

2- ميزباني شهرستان بردسكن ( ورود عصر روز سه شنبه 95/05/12 ) تلفن هماهنگي آقاي عبدي 09153318042

تيمهاي شركت كننده عبارتند از: 1- بردسكن 2- نيشابور (ملي پوشان) 3- بردسكن (پيام نصر) 4- خواف 5- چناران 6- گناباد (شهداء زيبد)  7- سايپا مشهد 8- سپهري نيا مشهد 9- عالي حرفه اي بابك 10- مدرسه فوتبال گسترش فولاد

3- تعداد نفرات تيمها متولدين 81/10/11 (بيست نفر) متولدين 82/10/11 (پنج نفر) متولدين 83/10/11 (پنج نفر) تعداد كل ورزشكاران در مرحله مقدماتي حداكثر 30 نفر

4- مرحله برگشت دور مقدماتي در نيمه دوم شهريور ماه برگزار خواهد شد.

5- مدارك مورد نياز جهت پذيرش تيمها:

يكبرگ قرارداد جهت هر بازيكن با تأييد هيأت شهرستان (عكس قرارداد ممهور به مهر هيأت)
اصل و كپي شناسنامه ورزشكار و يكي از والدين
رضايت نامه محضري ولي ورزشكار
گواهي اشتغال به تحصيل عكسدار
ليست صورت اسامي تايپ شده بدون خط خوردگي با تأييد هيأت شهرستان
كارت بيمه ورزشي سال 95
يك قطعه عكس اضافي جهت صدور كارت
حسن نوري
دبير كل هيات

منبع : www.fcpishgaman.blogfa.com |فکس مسابفات قهرمانی نونهالان استان خراسان رضوی
برچسب ها : مشهد ,شهرستان ,متولدين ,هيأت ,بردسكن ,كننده ,شركت كننده ,مدرسه فوتبال ,تأييد هيأت ,كننده عبارتند ,هماهنگي آقاي ,شركت كننده عبارتند